Reflections of London

Serie de imaxes explorando Londres através dos meus ollos como migrante e recén-chegado. A cidade e seus habitantes son unha nova fonte de inspiración para a miña imaxinación. Non retrato o que vexo, mais o que percebo, o que toca a miña alma, o que resta. 

Series of images exploring London through my eyes as a migrant and newcomer. The city and its people are a new source of inspiration for my imagination. I do not portray what I see, but what I perceive, what touches my soul, what remains.

“OUTRO PAIS, OUTRA PAISAXE, OUTRO TEMPO, OUTRO POVO, OUTRA LÍNGUA.
A INQUEDANZA ENTUPIDA POLO ACOUGO.
TUDO PERMANECEU IGUAL, NADA MUDOU. XA TODO ERA DIFERENTE.
NEN EU SON O MESMO”

%d bloggers like this: